Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KONEEN OMINAISUUDET:

- AUTOLLA VEDETTÄVÄ  TIELIIKENNEALUSTA,  80KM/H,

- PAINO 750kg

- OMALLA 4-T POLTTOMOOTTORILLA, 98E

- 4m KULJETIN, SIVUSUUNNASSA  SÄÄDETTÄVÄ

-TEHOKKUUS 3-6 m3/h

- KATKAISU KETJULAIPPA MAX. PUUN  HALKAISIJA 36cm

- LIUKUVA SYÖTTÖPÖYTÄ

- PUUNNOSTIN

- HALKAISUTERÄ 2/4

- ULKOPUOLISET HALKAISUN KÄYTTÖVIVUT

 

 TYÖNTEOSSA EI EROA  TRAKTORIMALLIIN HUOMAA

 

KONETTA VUOKRATTAESSA ANNETAAN KÄYTTÖOPASTUS 

 

 

SOITA:  

0500 653 655

 

 

 

 

 

 

Kuvia koneesta, kuvat Agromaster

 

 

 

 

 

Vuokraehdot

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Helin Hannu (jäljempänä

”Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä ”Vuokralleottaja”)

välillä.

Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön

mukaisia oikeuksia.

2. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa ajankohdasta, jolloin laite noudetaan tai on ollut sovitusti

noudettavissa Vuokralleantajalta .

Vuokra-aika päättyy ajankohtana, jolloin laite

palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on vuokrasopimuksen mukainen laite sellaisena ja

niine tarvikkeineen sekä lisälaitteineen, jotka on vuokrasopimuksessa

kirjallisesti mainittu. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneen käyttöenergia,

voiteluaineet tai päivittäinen huolto. Vuokralleottaja on velvollinen laitetta

vastaanottaesssaan tarkastamaan laitteen kunnon. Mikäli kalusto

antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus

Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä

hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena

Vuokralleantajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta.

Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole erikseen

sovittu.

5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen.

Vuokralleottajan tulee käyttää laitetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun

tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitetta käyttöohjeiden mukaisesti ja

puhdistaa se käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä

lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella

korjauttaa vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta.

Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole

toisin sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen

määrän Vuokralleantajalle mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorotyöstä.

Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan erikseen

antamaa kirjallista sopimusta.

6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokralaite Vuokralleantajalle välittömästi

vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin

se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan paikkaan,

josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralaitteelle vuokra-aikana

huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta

aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen

korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneesta tai kadonneesta laitteesta

aiheutuneet kustannukset. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset

vuokralaitteen puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen.

Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten noudattamisesta.

Vahinkotapauksissa vuokralleottojan omavastuu on 500 €

8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista

korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai

rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai

välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. VAKUUTUKSET

Vuokrakalusto on Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja

vastaa tarvittaessa työn muusta asianmukaisesta vakuuttamisesta.

10. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai

muutoin olennaisesti rikkoo tämänsopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on

oikeus purkaa vuokrasopimus heti ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa

Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos

Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat

sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän

maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa

olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan

vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset

ja vahingot.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste,

tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota,

liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute,

valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota

Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen.

Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat

kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun,

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei

ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä

jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa

vuokralaitetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan

kirjallista suostumusta.